ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ 25-มิ.ย.-2562