ฉบับที่ 285 การขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และ 4 ชั้น ตรอกวัดม่วง /25-มิ.ย.-2562