โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /25-มิ.ย.-2562