ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 1) ถ.มิตรภาพ-ตรอกสวายเรียง /18 มิ.ย. 2562