ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของสำนักศึกษา /18 มิ.ย. 2562