ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 8/8 (ทางเข้าโรงเรียนโคราชพิทยาคม) /14-มิ.ย.-2562