ฉบับที่ 265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนมหาดไทยด้านทิศเหนือ /13-มิ.ย.-2562