ฉบับที่ 251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาถนนโพธิ์กลางด้านทิศใต้ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา /7-มิ.ย.-2562