ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบริเวณ ชั้นที่ 1 อาคารเรียน 2 /6-มิ.ย.-2562