ฉบับที่ 250 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน /6-มิ.ค.-2562