ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ /5-มิ.ย.-2562