ฉบับที่ 228 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 /23 พ.ค. 2562