ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ /23 พ.ค. 2562