ฉบับที่ 221 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนนว 14 รายการ /25 พ.ค. 2562