ฉบับที่ 229 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตรียงและผู้พิการ