ฉบับที่ 201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนบริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 /2-พ.ค.-2562