ฉบับที่ 195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปูแผ่น HDPE บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว (ส่วนหลัง) /1-พ.ค.-2562