ฉบับที่ 189 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ใบมีดเครื่องย่อยขยะอินทรีย์เหลวและใบมีดเครื่องย่อยพลาสติก) จำนวน 2 รายการ /30-เม.ย.-2