ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 11 /4-เม.ย.-2562