ฉบับที่ 142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 5/2 /4 เม.ย. 2562