ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรคภาพ ซอย 21 /5-มีนาคม-2562