ฉบับที่ 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ ซอย 9/1 /12-ก.พ.-2562