ฉบับที่ 13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 2 ตรอกสวายเรียง-ตรอกสมอราย -14 ม.ค. 2561