ฉบับที่ 11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 2 14-ม.ค.-62