ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ ระหว่างเดือนมกราคา-กันยายน 2562 (จำนวน 273 วัน)