ฉบับที่ 652 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 28-12-61