ฉบับที่ 654 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ -28-ธ.ค.-2561