ฉบับที่ 653 ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาณิชย์ สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ -28-12-61