ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 3) ตรอกสมอราย -ตรอกเสาธง -27-ธ.ค.-2561