ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 2) ตรอกสวายเรียง ตรอกสมอราย 27-ธ.ค.-2561