ฉบับที่ 29 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน /25-ม.ค.-2562