ฉบับที่ 35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนตะคองเก่า (หลังโรงเรียนปลูกปัญญา) /25-ม.ค.-2562