ฉบับที่ 638 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20-ธ.ค.-2561