ฉบับที่ 597 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทรงไทยย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมา 15 พ.ย. 2561