โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก รอบอาคารพลศึกษา 2 (โรงยิมยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ