ฉบับที่ 581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยลำปรุ /7 พ.ย. 2561