ปรับปรุงอาคารทรงไทย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18 ต.ค. 2561