ฉบับที่ 535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนมุขมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคา 12-ต.ค.-2561