ฉบับที่ 471 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2 /12-ต.ค.-2561