ฉบับที่ 501 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนกุดั่น ช่วงตั้งแต่แยกถนนพลแสนถึงแยกถนนจอมพล /3-ก.ย.-2562