ฉบับที่ 500 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานมหาชัย /3-ก.ย.-2562