การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

การจัดงานในสวนภูมิรักษ์ (สวายเรียง) ใช้เสียงดังมากในเวลายามวิกาล

2 โพสต์
2 ผู้ใช้
0 Likes
407 เข้าชม
กระทู้: 1
หัวข้อเริ่มต้น
New Member
เข้าร่วม: 7 เดือน ที่ผ่านมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 สวนภูมิรักษณ์ได้จัดงานแต่งงงาน งานเริ่มประมาณช่วง 16.00 น. -24.00 น. ตลอดระยะเวลาที่จัดงานได้มีการใช้เสียงที่ดัง และในช่วงค่ำเวลาประมาณ 20.00 - 24.00 น. เป็นช่วงเวลายามวิกาลและเปิดเพลงดังมาก คาดว่าเป็นช่วงกินเลี้ยงและช่วงฉลองหลังเสร็จงานพิธี ผู้จัดงานนั้นได้เปิดเพลง Electronic Dance Music(EDM) ซึ่งเป็นดนตรีที่ควรอยู่ในสถานที่ปิดเท่านั้น การใช้เสียงดนตรีที่ดังมากในเวลายามวิกาลเช่นนี้ ส่งผลต่อเวลาการพักผ่อนของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบอย่างมาก

และที่ผ่านมานั้น ทางสวนภูมิรักษ์ได้เปิดให้มีการใช้พื้นที่จัดงานเลี้ยงต่างๆ โดยแต่ละงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักใช้เสียงดังมาก จึงขอเสนอแนะให้มีการจัดระเบียบการใช้งานพื้นที่สวนภูมิรักษ์ในกรณีใช้พื้นที่จัดงานดังกล่าว หากจำเป็นที่ต้องจัดงานไม่ควรจัดเกินเวลา 22.00 น.ซึ่งเป็นเวลาปิดสวนภูมิรักษ์ และควรแจ้งผู้จัดงานให้หันลำโพงเข้าแต่ตัวงานที่จัดไม่ควรหันออกรอบนอก รวมทั้งงดใช้เสียงที่ดังมากจนเกินความจำเป็น ทั้งนี้ผู้ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ควรสอบถามลักษณะงานและแจ้งผู้จัดงานให้คำนึงถึงประชาชนบริเวณโดยรอบที่จะได้รับผลกระทบทางเสียง

1 ตอบกลับ
กระทู้: 688
Admin
Honorable Member
เข้าร่วม: 4 ปี ที่ผ่านมา

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบต่อไปค่ะ 

ตอบ
แบ่งปัน: