แท็ก
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

แท็กหัวข้อ


เสียงดังยามวิกาล  [12]  เสียงดังรบกวน  [7]  ไฟสาธารณะ  [5]  ปะปาเทศบาลนครราชสีมา  [5]  ทางเท้า  [4]  ทางเท้าไม่มี  [3]  ทางเท้าชำรุด  [3]  ร้องเรียน  [3]  ร้านเหล้า  [3]  ร้องทุกข์  [3]  นายกเทศมนตรี  [3]  ถนนเป็นหลุมบ่อ  [2]  #น้ำท่วมขัง  [2]  มลภาวะทางเสียง  [2]  เทศบาลหัวทะเล  [2]  ก่อสร้าง  [2]  นายกเทศมนตรี ฯ  [2]  น้ำปะปา  [2]  ร้านกึ่งผับเปิดเกินเวลา  [2]  #ขยะ  [2]  #การจัดการ  [2]  #ฟุตบาทโคราช  [2]  ร้านน้ำท่อม  [2]  มั่วสุม  [2]  รถจอดกีดขวางการจราจรมา1ปี  [1]  สุนัขจรจัดระบาดหนัก/มหาชั  [1]  เสนอแนะ  [1]  ปิดถนน  [1]  สายไฟ  [1]  สายสื่อสาร  [1]  เสาไฟ  [1]  LRT  [1]  รถไฟฟ้า  [1]  #เทศบาล  [1]  ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครร  [1]  เผาขยะ  [1]  ประปายุค​ 4.0  [1]  ส่วนกลาง  [1]  ต้นไม้  [1]  เหตุรำคาญ  [1]  กลิ่น  [1]  น้ำเสีย  [1]  เหตุเดือดร้อนรำคาญ  [1]  ระบบบำบัดน้ำ  [1]  รถมอเตอร์ไซด์มั่วสุม  [1]  การระบายน้ำ  [1]  #โรงเรียนบังคับเด็ก #ข้อร  [1]  หอพัก  [1]  #รอกท่อ  [1]  ร้านอาหาร  [1]  ตลาดสุรนารี  [1]  การสร้างถนน ทำให้บ้านต่ำก  [1]  ตลาดประปา  [1]  ฟุตบาท  [1]  รถติดหน้าตลาด  [1]  ร้านอาหารตามสั่งบนฟุตบาทห  [1]  ตลาดโคราช  [1]  ร้องทุกข์แล้วถูกปฎิเสธ  [1]  รถจอดกีดขวางการจราจรมา1ป  [1]  เผานาข้าว อบต.ตลาด  [1]  ซอยมหาชัย  [1]  #ประปาไหลอ่อน #น้ำประปาไม  [1]  ขอถนนลาดยาง  [1]  เทศบาลโคกกรวด  [1]  #รถขยะ #เทศบาลนครราชสีมา  [1]  #น้ำไม่ไหล.#น้ำไหลค่อย.#เ  [1]  โยธา  [1]  ก่อสร้างไม่มาตรฐาน  [1]  โครงการจัดสรร  [1]  ฟ้องร้อง  [1]  วัด  [1]  #ตำบลสุรนารี #เทศบาลนครรา  [1]  หมาเห่าขี้หมาเต็มซอย  [1]  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่  [1]  ทำให้เกิดความรำคาญ ก่อกว  [1]  เทศบาลนครราชสีมา  [1]  ในเมือง  [1]  กองช่าง  [1]  #กลิ่นไม่พึ่งประสงค์  [1]  #มอไซค์วิ่งบนฟุตบาท  [1]  #ทางเดินเท้า  [1]  น้ำประปาไม่ไหล  [1]  ซอยสืบศิริ 3  [1]  น้ำไม่ไหล  [1]  #ร้านกึ่งผับเสียงดัง  [1]  #เสียงดังยามวิกาล  [1]  ~ไฟสาธารณะปิดเร็ว  [1]  #น้ำไม่ไหล  [1]  #ร้านเหล้า #เปิดเกินเวลา  [1]  #สวนภูมิรักษ์ #เสียงดังยา  [1]  #มูลสุนัข  [1]  #ไม่ถูกสุขลักษณะ  [1]  #กลิ่นเหม็น  [1]  จอดรถกีดขวางการจราจร  [1]  รถแต่ง  [1] 
แบ่งปัน: