การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ขอให้ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด


rewatr
กระทู้: 735
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

เรียน ท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา
เรื่อง ขอให้ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด

สถานที่เกิดเหตุ : ซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ด้วยมีผู้ประกอบการ กิจการหอพักที่ตั้งอยู่ในบริเวณ ซอยมหาชัย 5/4 ซึ่งเป็นซอยคับแคบ ทางสาธารณะถูกเจ้าของกิจการเหล่านี้ ยึดเป็นพื้นที่ส่วนตัว ใช้จอดรถยนต์ส่วนบุคคล กีดขวางทางจราจร สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในชุมชน

เป็นกรณีความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ เข้าข่ายความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญษ มาตรา 397

ร้องเรียนไปยัง เทศบาลนครนครราชสีมา และ ตำรวจภูธรนครราชสีมา ทั้งสองหน่วยงานแล้ว แต่ถูกปฎิเสธ ปล่อยละเลย "ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่"

นอกเหนือไปจากนั้น
อาคารหอพักหลายแห่ง ในซอยมหาชัย 5/4 ก่อสร้างต่อเติมอาคารผิดกฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบ ต้องควบคุมดูแลให้การก่อสร้างทุกแห่ง ต้องปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายในทันที ผมร้องเรียนไปทางระบบร้องเรียนของทางเทศบาลฯ แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ บล็อค User ไม่ให้สิทธิการร้องเรียนแก่ผม

ดังนั้น
จึงขอให้ท่าน ... นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครรราชสีมา
ท่านต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยใช้อำนาจที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากประชาชนไปแล้ว
อย่าเลือกปฎิบัติ หรือ เกรงอกเกรงใจ พรรคพวกเครือข่าย ผลประโยชน์ใดๆ

โปรดอย่า "ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ "
ผมขอถือโอกาสร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี้
เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ของทางเทศบาลนครนครราชสีมา
ที่สำคัญ คือ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ
อย่าปฎิเสธความรับผิดชอบ
ควรไปตรวจสอบ และ บังคับใช้กฎหมาย

"อย่าละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ "

ครับ

คลิปวิดีโอหลักฐานประกอบการร้องเรียน
ตามลิงค์ URL ด้านรล่าง

https://youtu.be/AB5kYIAt_ig

4 ตอบกลับทั้งหมด
rewatr
กระทู้: 735
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

เวลาลงพื้นที่ก็อย่าเลือกไปตามที่ตนเองวสะดวก เพราะยามค่ำคืน ที่ซอยมหาชัย 5/4 มีสถานการณ์จราจรติดขัดบ่อย รถจอดกีดขวางการจราจร
https://youtu.be/L2ZZL0XWl4A

ตอบ
rewatr
กระทู้: 735
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

จริยธรรม สำหรับ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น

ตอบ
rewatr
กระทู้: 735
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ประมวลจริยธรรม สำหรับ ข้าราชการการเมือง

ตอบ
rewatr
กระทู้: 735
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา
อาสามาทำงาน แล้วเน้นแต่ภาพพจน์ พิธีกรรม ฯลน  ไม่จริงใจ ไม่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม

แจ้งผู้ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมอาคาร ฯ เพื่อให้นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา ทำหน้าที่ของท่าน
แต่นำนิ่งเฉย ปล่อยละเลย ไม่สนใจ ความทุกข์ร้อนของประชาชน
ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

" อย่าละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ "

มีผู้บริหารท้องถิ่นที่ทำงานกันแบบนี้
ประชาชนจะอยู่อย่างมีสันติสุข จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ อย่างไร ?

 
 
 
 
 
 
ตอบ
แบ่งปัน: