การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

133 โพสต์
2 ผู้ใช้
0 Likes
748 เข้าชม
rewatr
กระทู้: 761
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พศ. 2543)
ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร
ข้อ 50 วรรค 2
อาคารที่สูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร ต้องมีระยะร่นดังต่อไปนี้
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

หอพักหลายแห่งในซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร   ได้ทำการต่อเติมอาคารผิดกฎหมายก่อให้เกิดผลกระทบความเดือดร้อนต่อชุมชน (ระยะร่นน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ต่อเติมอาคารจนชิดติดขอบถนนสาธารณะ)

ร้องเรียนเทศบาลนครนครราชสีมาไปหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับความสนใจ
เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ถือเป็นการ “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่”

ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ปล่อยปะละเลย ทำให้มีข้อสงสัยได้ว่าท่านฯ มีผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่ ?
ถ้ายังคงนิ่งเฉยก็จะร้องวเรียนไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องให้กำกับการทำงาน
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเอาผิดลงโทษต่อ “เจ้าหน้าที่ผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” ต่อไป

นายกเทศมนตรี ฯ โคราช ท่านจะละเลยไม่บังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างไร (ครับ)
หน้าที่ของท่าน คือ ต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

กฎหมายควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ฯลฯ

ขอเน้นย้ำ :    ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตำแหน่งสถานที่ : ซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 

“ ตื่น และ ทำงาน ” ไม่ทำงานในหน้าที่  ก็ไม่ควรรับเงินเดือน ... โปรดพิจารณาตนเอง

ตอบ
rewatr
กระทู้: 761
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ... อย่างนี้จะอาสาเข้ามาเป็นผู้แทนประชาชน ทำหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมือง
ไม่รู้สึกละอายต่อใจตัวเองกันบ้างหรือ ... ครับ

ตอบ
rewatr
กระทู้: 761
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา
คนโคราชโชคร้าย
ที่ได้คนไปทำหน้าที่ บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีแต่สร้างภาพ
ไม่จริงใจแก้ไขปัญหาความทุกข์รัอนของประชาชน

 
 
ตอบ
rewatr
กระทู้: 761
หัวข้อเริ่มต้น
Prominent Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

บ้านเมืองไม่พัฒนา เพราะหน่วยงานของรัฐ "ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่"

เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
จึงเกิดปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบจากการมีผู้กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย
ก่อให้เกิดผลกระทบ ทำร้าย ทำลาย สถาพแวดล้อม คุณภาพการดำรงชีวิต
สร้างความทุกข์ร้อนให้กับผู้อื่นที่อยู่ร่วมในสังคม และ ชุมชน ฯลฯ

มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ไม่เคร่งครัดรักษาวินัย
เพื่อให้ทุกคน ดำเนินชีวิต และ ปฎิบัติอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย อย่างเท่าเทียมกัน

นายยกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา
ท่านไม่สามารถปฎิเสธการทำหน้าที่เมื่อได้รับข้อร้องทุกข์จากประชาชนได้
โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนนี้

อีกหนึ่งช่องทางที่เปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
(จะร้องเรียนไปทุกช่องทาง จนกว่าท่านจะสำนึกรับผิดชอบในอำนาจและหน้าที่)

1111

ตอบ
admin1
กระทู้: 510
Admin
Honorable Member
เข้าร่วม: 3 ปี ที่ผ่านมา

เรื่องดังกล่าวอยู่ในระบบแล้วค่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ค่ะ ขออภัยในความล่าช้า

ตอบ
หน้า 22 / 27
แบ่งปัน: