Notifications
Clear all

[Solved] แจ้งไฟสาธารณะชำรุด  


Banjeong
Posts: 19
Active Member
Joined: 9 เดือน ago

 

แจ้งไฟสาธารณะชำรุด

1.เสาไฟหลอดLEDสี่แยกไฟแดง (ติดที่ดินร้าง) .อัษฏางค์ตัดถ.กุดั่น

2.หลอดโคมเหลือง .บังรอง (ติดไฟแดง ข้างร้านบังเอิญ)

3.หลอดโคมเหลือง ปากซอยถ.บัวรอง ตัด .ราชสีมา-โชคชัย

4.เสาไฟหลอดLED .จักรี ตัดถ.ยมราช (ติดร้านสีสันกรอบรูปเก่า)

5.เสาไฟหลอดLED.จักรี(ตรงข้ามบ้านอัยการ)

6.เสาไฟหลอด LED .จักรี (ร้านเพียบพร้อม)

7.หลอดนีออน .สุรนารายณ์15 เสาต้นที่2

(ข้างร้าน mokbar)

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มา ณ โอกาสนี้

2 Replies
admin1
Posts: 138
Admin
Estimable Member
Joined: 11 เดือน ago

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

Reply
admin1
Posts: 138
Admin
Estimable Member
Joined: 11 เดือน ago

เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ

Reply
Share: