ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566)/ 26-พ.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาห…

View More ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /26 พ.ค. 2566​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 294 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /26 พ.ค. 2566​

ฉบับที่ 293 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 293 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 293 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 291 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 291 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 291 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 292 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 292 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 292 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 290 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบังรอง (ถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์)/ 26-พ.ค.-2566

ฉบับที่ 290 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 290 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบังรอง (ถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์)/ 26-พ.ค.-2566

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาดไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาดไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​