ฉบับที่ 467 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 /19-ก.ค.-2567​

ฉบับที่ 467 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 467 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 /19-ก.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) จำนวน 1 รายการ /19-ก.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อ…

View More (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) จำนวน 1 รายการ /19-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /17-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับป…

View More ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /17-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนจักรี กับถนนวัชสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนกำแหงสงคราม) /17-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับป…

View More ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนจักรี กับถนนวัชสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนกำแหงสงคราม) /17-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ /17-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับป…

View More ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ /17-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 3/4 (บริเวณแยกซ้ายมือที่ 3) /17-ก.ค.-2567​

ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับป…

View More ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 3/4 (บริเวณแยกซ้ายมือที่ 3) /17-ก.ค.-2567​