ฉบับที่ 300 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /31-พ.ค.-2566

ฉบับที่ 300 เรื่อง ยกเลิก…

View More ฉบับที่ 300 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /31-พ.ค.-2566

ฉบับที่ 304 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /31-พ.ค.-2566

ฉบับที่ 304 เรื่องประกาศผ…

View More ฉบับที่ 304 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /31-พ.ค.-2566

ฉบับที่ 303 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) /31-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 303 เรื่องประกาศผ…

View More ฉบับที่ 303 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) /31-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 302 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-วัชรสฤษดิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /31-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 302 เรื่องประกาศผ…

View More ฉบับที่ 302 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-วัชรสฤษดิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /31-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 301 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ถนนกำแหงสงคราม (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /31-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 301 เรื่องประกาศผ…

View More ฉบับที่ 301 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ถนนกำแหงสงคราม (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /31-พ.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566)/ 26-พ.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาห…

View More ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566)/ 26-พ.ค.-2566​