ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) /1 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) /1 ก.พ. 2566​

ฉบับที่ 57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /31 ม.ค. 2566​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /31 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 39 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภานในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /27 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 31 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้ำ (บุ่งตาหลั่ว) /20 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 31 ยกเลิกประกาศ ป…

View More ฉบับที่ 31 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้ำ (บุ่งตาหลั่ว) /20 ม.ค. 2566​

ฉบับ 29 ประกวดราคาซืัอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ) จำนวน 1 รายการ /20 ม.ค. 2566​

ฉบับ 29 ประกวดราคาซืัอครุ…

View More ฉบับ 29 ประกวดราคาซืัอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ) จำนวน 1 รายการ /20 ม.ค. 2566​

ฉบับที่ 30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /19 ม.ค. 2566​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /19 ม.ค. 2566​