ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร/ 27-ก.พ.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร/ 27-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร /27-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 124 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ข้างโรงลิเกพงษ์เพชร /27-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 123 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /27 ก.พ. 2567​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 123 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /27 ก.พ. 2567​

ฉบับที่ 102 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /15 ก.พ. 2567​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 102 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /15 ก.พ. 2567​

ฉบับที่ 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชู (ครั้งที่ 2) /9-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 91 ประกาศผู้ชนะกา…

View More ฉบับที่ 91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชู (ครั้งที่ 2) /9-ก.พ.-2567​