ฉบับที่ 408 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /1 ก.ค. 2565​

ฉบับที่ 408 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 408 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /1 ก.ค. 2565​

ฉบับที่ 405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างเสาเหล็กตลาดเทศบาล 4 (ตลาดประตูผี) /30 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 405 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างเสาเหล็กตลาดเทศบาล 4 (ตลาดประตูผี) /30 มิ.ย. 2565​

ประกาศราคากลาง จ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 18 รายการ / 22-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างซื้อคร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 18 รายการ / 22-มิ.ย.-2565​

ฉบับที่ 388 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 388 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 388 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 389 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟามร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 389 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 389 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟามร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 386 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /17 มิ.ย. 2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)/ 15-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)/ 15-มิ.ย.-2565​