ฉบับที่ 466 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /1 ส.ค. 2565​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 466 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /1 ส.ค. 2565​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอนและถังกรองทรายล้างอัตโนมัติ ที่โรงกองน้ำ บ้านมะขามเฒ่า /1 ส.ค. 2565​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อส…

View More (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอนและถังกรองทรายล้างอัตโนมัติ ที่โรงกองน้ำ บ้านมะขามเฒ่า /1 ส.ค. 2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลงการผลิตน้ำประปาขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอนและถังกรองทรายล้าง อัตโนมัติที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า/ 1-ส.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลงการผลิตน้ำประปาขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอนและถังกรองทรายล้าง อัตโนมัติที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า/ 1-ส.ค.-2565​

ฉบับที่ 464 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ /1 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 464 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 464 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ /1 ส.ค. 2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8/ 27-ก.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8/ 27-ก.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) / 27-ก.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) / 27-ก.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) / 27-ก.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) / 27-ก.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) / 27-ก.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) / 27-ก.ค.-2565​