ฉบับที่ 554 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /22 ก.ย. 2565​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 554 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /22 ก.ย. 2565​

ประกาศราคากลาง บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย/ 22-ก.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง บริหารจัดก…

View More ประกาศราคากลาง บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย/ 22-ก.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา/ 22-ก.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง การจ้างเอก…

View More ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา/ 22-ก.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง อาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)/ 22-ก.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง อาหารสำหรั…

View More ประกาศราคากลาง อาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)/ 22-ก.ย.-2565​

ฉบับที่ 544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักการประ เทศบาลนครนครราชสีมา /20 ก.ย. 2565​​

ฉบับที่ 544 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักการประ เทศบาลนครนครราชสีมา /20 ก.ย. 2565​​

ฉบับที่ 543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอน Pulsator Clarifier และถังกรองทรายล้างอัตโนมัติ ที่โรงกรองน้ำ บ้านมะขนาเฒ่า (สำนักการประปา) /19 ก.ย. 2565​

ฉบับที่ 543 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอน Pulsator Clarifier และถังกรองทรายล้างอัตโนมัติ ที่โรงกรองน้ำ บ้านมะขนาเฒ่า (สำนักการประปา) /19 ก.ย. 2565​