ฉบับที่ 81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบุรินทร์ (ถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) /7-ก.พ.-2567

ฉบับที่ 81 ประกวดราคาจ้าง…

View More ฉบับที่ 81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบุรินทร์ (ถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) /7-ก.พ.-2567

ฉบับที่ 70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 (ท้ายซอยต่อจากของเดิม) /1-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 70 ประกวดราคาจ้าง…

View More ฉบับที่ 70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1 (ท้ายซอยต่อจากของเดิม) /1-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยท่าตะโก แยกขวามือ ข้างบ้านเลขที่ 268 /1-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 69 ประกวดราคาจ้าง…

View More ฉบับที่ 69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยท่าตะโก แยกขวามือ ข้างบ้านเลขที่ 268 /1-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ข้างหอพักทวีสุข) /1-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 68 ประกวดราคาจ้าง…

View More ฉบับที่ 68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ข้างหอพักทวีสุข) /1-ก.พ.-2567​

ฉบับที่ 33 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 รายการ /19-ม.ค.-2567​

ฉบับที่ 33 ประกวดราคาซื้อ…

View More ฉบับที่ 33 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 รายการ /19-ม.ค.-2567​

ฉบับที่ 4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชู (ครั้งที่ 2) /5 ม.ค. 2567​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชู (ครั้งที่ 2) /5 ม.ค. 2567​

ฉบับที่ 3 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูและบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนสาธารณะหนองโสน /4 ม.ค. 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 3 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูและบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนสาธารณะหนองโสน /4 ม.ค. 2567