ฉบับ 716 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนภูมิรักษ์ 2 /9 ธ.ค. 2565

ฉบับ 716 ประกวดราคาจ้างเอ…

View More ฉบับ 716 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนภูมิรักษ์ 2 /9 ธ.ค. 2565

ฉบับที่ 695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบศาลากลาง (จากถนนมหาดไทย-ถนนวัชรสฤษดิ์) /23 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 695 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบศาลากลาง (จากถนนมหาดไทย-ถนนวัชรสฤษดิ์) /23 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 686 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /18 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 686 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 686 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) /18 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 682 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /17 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 682 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 682 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 20 เครื่อง /17 พ.ย. 2565​

ฉบับที่ 576 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /29 ก.ย. 2565​

ฉบับที่ 576 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 576 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /29 ก.ย. 2565​