ฉบับที่ 633 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องเติมอากาศ) จำนวน 2 รายการ /28-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 633 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 633 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องเติมอากาศ) จำนวน 2 รายการ /28-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 620 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชำ) /25-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 620 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 620 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพราะชำ) /25-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 578 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 /14-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 578 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 578 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 /14-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 414 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงข้ามอู่ช่างสม/ 8-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 414 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 414 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงข้ามอู่ช่างสม/ 8-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 537 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน / 31-ส.ค.-2566​

ฉบับที่ 537 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 537 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน / 31-ส.ค.-2566​

ฉบับที่ 536 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3 / 31-ส.ค.-2566​

ฉบับที่ 536 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 536 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3 / 31-ส.ค.-2566​