ฉบับที่ 314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 5 /17-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 314 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 5 /17-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยณรงค์ หลังทางรถไฟ-ถนนไชยณรงค์ ซอย 3 /17-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 313 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยณรงค์ หลังทางรถไฟ-ถนนไชยณรงค์ ซอย 3 /17-พ.ค.-2567​

ประกาศร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน)/27-พ.ค.-2567​

ประกาศร่างประกาศประกวดราค…

View More ประกาศร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน)/27-พ.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /17-พ.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อส…

View More (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /17-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 318 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 6 ประเภท 73 รายการ ของสำนักช่าง/27-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 318 เรื่อง การขาย…

View More ฉบับที่ 318 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 6 ประเภท 73 รายการ ของสำนักช่าง/27-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 297 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน /9-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 297 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 297 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน /9-พ.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน /1-พ.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภ…

View More (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 คัน /1-พ.ค.-2567​