ฉบับ 157 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนภูมิรักษ์ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 /17 มี.ค. 2566​

ฉบับ 157 ประกวดราคาจ้างเอ…

View More ฉบับ 157 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนภูมิรักษ์ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 /17 มี.ค. 2566​

ฉบับ 125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนราชนิกูล (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /10 มี.ค. 2566​

ฉบับ 125 ประกวดราคาจ้างก่…

View More ฉบับ 125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนราชนิกูล (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /10 มี.ค. 2566​

ฉบับ 114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6 /1 มี.ค. 2566​

ฉบับ 114 ประกวดราคาจ้างก่…

View More ฉบับ 114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6 /1 มี.ค. 2566​

ฉบับ 100 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ /23 ก.พ. 2566​

ฉบับ 100 ประกวดราคาซื้อคร…

View More ฉบับ 100 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ /23 ก.พ. 2566​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6 /22 ก.พ. 2566​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อส…

View More (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6 /22 ก.พ. 2566​